NAUDINGA INFORMACIJA

Kokius vandens tyrimus reikėtų atlikti išsigręžus vandens gavybos gręžinį?
Įsirengus individualų geriamojo vandens gręžinį, pagal LAND 4-99, vandenyje reikia atlikti bendrosios cheminės sudėties (pH, savitasis elektrinis laidis, bendrasis kietumas, permanganato skaičius, chloridai, sulfatai, hidrokarbonatai, nitratai, nitritai, natrio, kalio, kalcio, magnio, amonio jonai) ir geležies tyrimus. Šių tyrimų pakanka geriamojo vandens kokybei apibūdinti. Į laboratoriją reikia pristatyti 1 litrą vandens švarioje plastikinėje arba stiklinėje taroje.
Kokius tyrimus reikėtų atlikti prieš įsigyjant žemės sklypą, kuriame buvo vykdoma ūkinė veikla?
Prieš įsigyjant žemės sklypą reikėtų pasidomėti ar jame buvo vykdoma kokia nors ūkinė veikla. Pagal kogeologinių tyrimų reglamentą, teritorijų (žemės sklypų) savininkai arba valdytojai ir naudotojai, kurių teritorijoje stovėjo naftos bazės, kuro saugyklos, buvo vykdoma metalų gamyba ir apdirbimas, vystoma energetikos ir naudingųjų iškasenų pramonė, privalo sklype atlikti kogeologinį tyrimą, kurio tikslas – įvertinti ūkinės veiklos poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai bei jos elementams