PASLAUGOS

Ūkio subjektų žemės gelmių užterštumo tyrimas ir įvertinimas.

Vandens ir grunto cheminės analizės tyrimas.

Gėlo geriamojo vandens paieškos ir eksploatacinių išteklių vertinimas.

Ekogeologinių tyrimų atlikimas.

Požeminio vandens monitoringo vykdymas.

Naftos produktais užterštų gilių žemės sluoksnių ir grutinio vandens valymas.

Monitoringo gręžinių įrengimas.

Statybos aikštelių inžinerinių ir geologinių sąlygų tyrimas. 

Gruntinio vandens lygio pažeminimo ir grunto nusausinimo darbai.

Požeminio vandens išteklių įvertinimas ir vandenviečių apsaugos zonos projekto parengimas.

Tekstas ruošiamas.

 

UAB "Grota" | Paslaugos

Sėkminga ilgametė patirtis

METAI PATIRTIES

PROFESIONALAI KOMANDOJE

ATLIKTA TYRIMŲ

GAUTA APDOVANOJIMŲ