UAB „GROTA“

Ūkio subjektų žemės gelmių užterštumo tyrimas ir įvertinimas. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas. Ekogeologiniai tyrimai.

PASLAUGOS

Ūkio subjektų žemės gelmių užterštumo tyrimas ir įvertinimas.

Vandens ir grunto cheminės analizės tyrimas.

Gėlo geriamojo vandens paieškos ir eksploatacinių išteklių vertinimas.

Ekogeologinių tyrimų atlikimas.

Požeminio vandens monitoringo vykdymas.

Požeminio vandens monitoringo vykdymas.

Naftos produktais užterštų gilių žemės sluoksnių ir grutinio vandens valymas.

Monitoringo gręžinių įrengimas.

Statybos aikštelių inžinerinių ir geologinių sąlygų tyrimas. 

Gruntinio vandens lygio pažeminimo ir grunto nusausinimo darbai.

Požeminio vandens išteklių įvertinimas ir vandenviečių apsaugos zonos projekto parengimas.

UAB "Grota" | Apie mus

Apie mus

UAB „GROTA“ įkurta 1991 metais. Bendrovėje dirba tik kvalifikuoti, turintys aukštąjį geologinį išsilavinimą bei ilgametę patirtį specialistai.
Atliekame įvairius geologinius, ekogeologinius ir hidrogeologinius darbus. Tiriame ir stebime objektus visoje Lietuvoje: vandenvietes, sąvartynus, fermas, degalines, naftos bazes, ūkio subjektų teritorijas ir kt. Turime Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos išduotą leidimą Nr. 13, leidžiantį užsiimti žemės gelmių tyrimais. UAB „GROTA“ analitinė laboratorija turi Aplinkos apsaugos agentūros prie Aplinkos ministerijos išduotą leidimą Nr. 1AT-289, leidžiantį atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir aplinkos tyrimus.