Apie mus

UAB „GROTA“ įkurta 1991 metais. Bendrovėje dirba tik kvalifikuoti, turintys aukštąjį geologinį išsilavinimą bei ilgametę patirtį specialistai.
Atliekame įvairius geologinius, ekogeologinius ir hidrogeologinius darbus. Tiriame ir stebime objektus visoje Lietuvoje: vandenvietes, sąvartynus, fermas, degalines, naftos bazes, ūkio subjektų teritorijas ir kt. Turime Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos išduotą leidimą Nr. 13, leidžiantį užsiimti žemės gelmių tyrimais. UAB „GROTA“ analitinė laboratorija turi Aplinkos apsaugos agentūros prie Aplinkos ministerijos išduotą leidimą Nr. 1AT-289, leidžiantį atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir aplinkos tyrimus.
UAB "Grota" | Apie mus
UAB "Grota" | Apie mus
UAB "Grota" | Apie mus

Mūsų partneriai